1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

Sözleşme konusu hizmete ilişkin sözleşmeyi onaylayan kişi işbu sözleşme çerçevesinde “TÜKETİCİ” sıfatını kazanır ve sözleşme ile doğacak olan hizmet bedeli, kargo ücreti, vergi ödemesi gibi giderleri üstlenmeyi kabul ettiğini taahhüt etmiş olur.

CAYMA HAKKI Sunulan eğitim hizmetine göre Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir. Ancak eğitimler EARNLINE’IN kusuru ile iptal edilmesi halinde ödemeler tüketiciye iade edilir.

İşbu sözleşme ile TÜKETİCİ,sözleşme konusu eğitimi sitede incelediğini ve belirtilen özellikleri ile kabul ettiğini, eğitimin ödemesini şartlara uygun bir şekilde yapmayı, Kurumun adres bilgilerini edindiğini, kendisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğunu aksi halde yaşanacak sıkıntılarda kendisinin sorumlu olacağını kabul ettiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

EARNLINE kendisine işbu sözleşme ile yüklenen edimleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla yerine getireceğini, işbu sözleşme konusu eğitimin sitede belirtilen özelliklere haiz olarak düzenleneceğini taahhüt eder.

Eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Tüketiciye bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için EARNLINE’A Tüketiciden ek bir ücret talep etme hakkı vermez.
Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vuku bulması halinde, EARNLINE’IN ya da bu muammerlere maruz kalan EARNLINE ve diğer Katılımcıların cezai soruşturma hakkı saklı olup, bu eylemi gerçekleştiren tüketiciyi veya tüketicileri salondan çıkarma, online eğitimden men etme, engelleme ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.
Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.7. EARNLINE’IN adres, fatura ve ödeme bilgilerinde hata veya uyuşmazlık olması halinde EARNLINE, Tüketici ile irtibata geçecektir. Tüketicinin vermiş olduğu bilgiler vasıtasıyla kendisine ulaşılamaması halinde EARNLINE sitede yer alan detaylarda belirterek her iki tarafın da zarar görmemesi için işbu sözleşmeyi iptal edebilir. Eğitimin sözleşmede belirtilen fiyatına vergilerin dahil edilip edilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Vergilerin ödenmesi her halde alıcıya ait olup bu miktar toplam ödenecek fiyata dahil edilerek kendisinden tahsil edilecektir.