1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1. 1. Tarafların ticaret, kimlik ve iletişim bilgileri.

HİZMET VEREN
Ünvanı: EARNLINE E-TİCARET TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Adresi: İdealtepe Mah. Dik Sokak No:13/1 MALTEPE/İSTANBUL 

Telefon: 0216 7400215

Mersis Numarası: 0323-1121-3490-0001

1.2. ALICI(“TÜKETİCİ”): 
Adı/Soyadı/Ünvanı: 

Adresi : 

Telefon: 

Email:  

VKN: 

1.2. Sözleşme konusu hizmete ilişkin sözleşmeyi onaylayan kişi işbu sözleşme çerçevesinde “TÜKETİCİ” sıfatını kazanır ve sözleşme ile doğacak olan hizmet bedeli, kargo ücreti, vergi ödemesi gibi giderleri üstlenmeyi kabul ettiğini taahhüt etmiş olur.

MADDE 2- KONU
2.1. İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nin https://earnline.org/ internet sitesinden elektronik ortamda onaylanan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen eğitimin satışı, teslimi, iadesi, uyuşmazlık halleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. İşbu sözleşme ile TÜKETİCİ, EARNLINE’IN adresi, unvanı, sözleşme konusu eğitimin özelliklerini, vergi dahil ürün bedelini, ödeme şeklini, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin şartları, uyuşmazlık halinde hangi makamların yetkili olacağını, site üzerinde konuya ilişkin bilgilerin açık bir şekilde paylaşıldığını ve kendisinin bu bilgileri okuyup anladığını, sözleşme metnini incelediğini ve hizmet sözleşmesini bu bilgiler üzerine tamamladığını, ürün ile ilgili kampanya bilgilerini ve detayları ortamına uygun bir şekilde site üzerinde paylaşıldığını ve kendisinin bu bilgiler çerçevesinde eğitimi seçtiğini, işbu sözleşme metnini okuduğunu ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde hür ve açık iradesi ile onayladığını kabul eder.

2.3. Sözleşme, tüketicinin mesafeli satış sözleşmesini okuyup onayladığı ve sözleşme bedelinin EARNLINE’ın hesabına geçmesi anında  kurulmuş sayılır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÖDEMEYE  İLİŞKİN BİLGİLER
3.1. Sözleşmeye konu eğitimin bilgileri, EARNLINE’a ait internet sitesinde açıkça belirtilmiştir. Tüketici işbu sözleşmeyi onaylamakla eğitime ait bilgi ve özellikleri EARNLINE’IN internet sitesinden detaylı olarak okuduğunu ve bildiğini kabul eder. Eğitim, bir kampanya kapsamında ise söz konusu kampanya şartları ve tarihleri eğitime ilişkin bilgiler arasında paylaşılmış olup tüketicinin kampanyadan yararlanmasında siparişi oluşturmaya başladığı tarih ve saat değil, siparişini işbu sözleşme hükümlerini okuyup kabul ettikten sonra onayladığı tarih ve saat dikkate alınır. Ödeme zamanı ve şekli işbu sözleşme devamında belirtilmiş olup tarafların açık iradeleri doğrultusunda ödeme planı oluşturulmuştur. Sözleşme konusu hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.
3.2- Ödeme Şekli : 

3.2.1. Kredi Kartı ile İşlem : Tüketicinin kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. 

Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödenebileceği bilgisi bulunmaktadır. 

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve EARNLINE’IN bilgisi dâhilinde olması durumunda internet sitesinde kampanyalar hakkında bilgi verilecektir.

Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren hizmet toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ  arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.2. Havale ile İşlem : Tüketici havale ile ödemede bulunmak isterse, EARNLINE’IN Garanti Bankası TR73 0006 2000 5890 0006 2958 36 IBAN numarası olan hesabına havale/EFT yapılacaktır. 

Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, EARNLINE, hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

MADDE 4- CAYMA HAKKI Sunulan eğitim hizmetine göre Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir. 

Ancak eğitimler EARNLINE’IN kusuru ile iptal edilmesi halinde ödemeler tüketiciye iade edilir. 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR

1. 1. Tarafların ticaret, kimlik ve iletişim bilgileri.

HİZMET VEREN
Ünvanı: EARNLINE E-TİCARET TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Adresi: İdealtepe Mah. Dik Sokak No:13/1 MALTEPE/İSTANBUL 

Telefon: 0216 7400215

Mersis Numarası: 0323-1121-3490-0001

1.2. ALICI(“TÜKETİCİ”): 
Adı/Soyadı/Ünvanı: 

Adresi : 

Telefon: 

Email:  

VKN: 

1.2. Sözleşme konusu hizmete ilişkin sözleşmeyi onaylayan kişi işbu sözleşme çerçevesinde “TÜKETİCİ” sıfatını kazanır ve sözleşme ile doğacak olan hizmet bedeli, kargo ücreti, vergi ödemesi gibi giderleri üstlenmeyi kabul ettiğini taahhüt etmiş olur.

MADDE 2- KONU
2.1. İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nin https://hapegitim.net/ internet sitesinden elektronik ortamda onaylanan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen eğitimin satışı, teslimi, iadesi, uyuşmazlık halleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. İşbu sözleşme ile TÜKETİCİ, EARNLINE’IN adresi, unvanı, sözleşme konusu eğitimin özelliklerini, vergi dahil ürün bedelini, ödeme şeklini, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin şartları, uyuşmazlık halinde hangi makamların yetkili olacağını, site üzerinde konuya ilişkin bilgilerin açık bir şekilde paylaşıldığını ve kendisinin bu bilgileri okuyup anladığını, sözleşme metnini incelediğini ve hizmet sözleşmesini bu bilgiler üzerine tamamladığını, ürün ile ilgili kampanya bilgilerini ve detayları ortamına uygun bir şekilde site üzerinde paylaşıldığını ve kendisinin bu bilgiler çerçevesinde eğitimi seçtiğini, işbu sözleşme metnini okuduğunu ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde hür ve açık iradesi ile onayladığını kabul eder.

2.3. Sözleşme, tüketicinin mesafeli satış sözleşmesini okuyup onayladığı ve sözleşme bedelinin EARNLINE’ın hesabına geçmesi anında  kurulmuş sayılır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÖDEMEYE  İLİŞKİN BİLGİLER
3.1. Sözleşmeye konu eğitimin bilgileri, EARNLINE’a ait internet sitesinde açıkça belirtilmiştir. Tüketici işbu sözleşmeyi onaylamakla eğitime ait bilgi ve özellikleri EARNLINE’IN internet sitesinden detaylı olarak okuduğunu ve bildiğini kabul eder. Eğitim, bir kampanya kapsamında ise söz konusu kampanya şartları ve tarihleri eğitime ilişkin bilgiler arasında paylaşılmış olup tüketicinin kampanyadan yararlanmasında siparişi oluşturmaya başladığı tarih ve saat değil, siparişini işbu sözleşme hükümlerini okuyup kabul ettikten sonra onayladığı tarih ve saat dikkate alınır. Ödeme zamanı ve şekli işbu sözleşme devamında belirtilmiş olup tarafların açık iradeleri doğrultusunda ödeme planı oluşturulmuştur. Sözleşme konusu hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.
3.2- Ödeme Şekli : 

3.2.1. Kredi Kartı ile İşlem : Tüketicinin kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. 

Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödenebileceği bilgisi bulunmaktadır. 

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve EARNLINE’IN bilgisi dâhilinde olması durumunda internet sitesinde kampanyalar hakkında bilgi verilecektir.

Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren hizmet toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ  arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.2. Havale ile İşlem : Tüketici havale ile ödemede bulunmak isterse, EARNLINE’IN Garanti Bankası TR73 0006 2000 5890 0006 2958 36 IBAN numarası olan hesabına havale/EFT yapılacaktır. 

Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, EARNLINE, hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

MADDE 4- CAYMA HAKKI Sunulan eğitim hizmetine göre Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir. 

Ancak eğitimler EARNLINE’IN kusuru ile iptal edilmesi halinde ödemeler tüketiciye iade edilir. 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1. İşbu sözleşme ile TÜKETİCİ,sözleşme konusu eğitimi sitede incelediğini ve belirtilen özellikleri ile kabul ettiğini, eğitimin ödemesini şartlara uygun bir şekilde yapmayı, Kurumun adres bilgilerini edindiğini, kendisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğunu aksi halde yaşanacak sıkıntılarda kendisinin sorumlu olacağını kabul ettiğini  ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. EARNLINE kendisine işbu sözleşme ile yüklenen edimleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla yerine getireceğini, işbu sözleşme konusu eğitimin sitede belirtilen özelliklere haiz olarak düzenleneceğini taahhüt eder.

5.3. Eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Tüketiciye bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için EARNLINE’A Tüketiciden ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

5.4. Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da  şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vuku bulması halinde, EARNLINE’IN ya da bu muammerlere maruz kalan EARNLINE ve diğer Katılımcıların cezai soruşturma hakkı saklı olup,   bu eylemi gerçekleştiren tüketiciyi veya tüketicileri salondan çıkarma, online eğitimden men etme, engelleme ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

5.5. Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.6. Eğitimin sözleşmede belirtilen fiyatına vergilerin dahil edilip edilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Vergilerin ödenmesi her halde alıcıya ait olup bu miktar toplam ödenecek fiyata dahil edilerek kendisinden tahsil edilecektir.

5.7. EARNLINE’IN adres, fatura ve ödeme bilgilerinde hata veya uyuşmazlık olması halinde EARNLINE, Tüketici ile irtibata geçecektir. Tüketicinin vermiş olduğu bilgiler vasıtasıyla kendisine ulaşılamaması halinde EARNLINE sitede yer alan detaylarda belirterek her iki tarafın da zarar görmemesi için işbu sözleşmeyi iptal edebilir.

5.8. Mesafeli eğitim satış sözleşmesinin ihtivası nedeniyle EARNLINE; Tüketicinin sözleşme kurma ehliyetinin olup olmadığını yalnızca site üzerinden paylaştığı bilgiler ve yaptığı onaylamalar ile anlayabilecektir. Bu nedenle işbu sözleşmeyi onaylayan kişinin veya tüketicinin sözleşme kurma ehliyetine sahip olmaması nedeniyle oluşabilecek zararlardan EARNLINE sorumlu değildir. EARNLINE’A bu sebeple herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve gereken ödemenin yapılmamasına katlanması beklenemez ve bu durumlarda Tüketici ve yasal temsilcisi sorumludur.

5.9. TÜKETİCİNİN Sözleşme konusu eğitime dahil edilebilmesi için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle eğitim bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, EARNLINE eğitim verme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.10. Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini EARNLINE’a ödememesi halinde, EARNLINE eğitim verme yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

5.11. EARNLINE, mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesine konu olan eğitimi taahhüt ettiği tarihte veremeyeceğini düşünüyor ise bu durumu alıcıya derhal bildirir. Tüketici bildirim karşısında hizmet sözleşmesinin iptal edilerek ücretin iade edilmesini veya ve eğitimin verilebileceği bir başka tarihe kadar ertelenmesini isteyebilir. Ücretin iade edilmesi talebinin yazılı bir şekilde EARNLINE ’a bildirilmesi gerekmekte olup yine iade aşamasında banka hesaplarında yapılacak işlemlerde banka tarafından yaşanan gecikmelerden Kurum sorumlu değildir. Bu durumda Tüketici her ne nam adı altında olursa olsun sözleşme iptali, iade gibi taleplerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.12. Tüketici, EARNLINE ile paylaşmış olduğu telefon ve mail adreslerine kampanya bilgisi ve reklam gönderilmesini kabul eder. Bu bilgilerin kendisi ile paylaşılmasından vazgeçilmesini istediği takdirde EARNLINE ile irtibat kurarak bilgi paylaşımının durdurulmasını isteyebilir.

5.13. Tüketici, EARNLINE ile ilişki kurduğu online platform (internet sitesi, zoom.us vb) kullanırken ve hizmet sözleşmesine konu eğitim esnasında kendisinden beklenen özeni gösterir. Siteyi kullanması sırasında yaşanabilecek aksaklıklar ve sıkıntılardan kendisi sorumlu olup EARNLINE’ın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

5.14. EARNLINE’ın ürünlerini tanıttığı ve sattığı internet sitesine ulaşım, üçüncü kişiler tarafından dizayn edilmiş ve kullanılan siteler üzerinden link paylaşılarak sağlanabilir. Bu gibi durumlarda EARNLINE, üçüncü kişilerin himayesinde olan sitelerde paylaşılan linkin güvenliğinden sorumlu değildir. EARNLINE’a ait olduğu düşünülerek ziyaret edilen linkler sonucunda alıcının uğradığı zararlardan tüketici sorumludur. Bu sitelerde karşılaşılan reklamlar ile EARNLINE’ın kendi sitesinde yer alan tanıtımlar arasında farklılıklar olduğu takdirde EARNLINE’ın kendi sitesinin esas alınacak olmasını alıcı kabul eder.

5.15. Tüketici, EARNLINE’a ait internet sitesi üzerinden EARNLINE’ı ve üçüncü kişileri rahatsız edecek ve kişilik haklarını zedeleyecek paylaşımlarda bulunamaz, siteyi hukuki amacının dışında bir amaç ile kullanamaz, EARNLINE ve üçüncü kişilere zararı dokunacak şekilde virüs, program ve benzeri sanal zarar vericileri siteye yüklenemez. Bu gibi durumlarda doğacak olan zararlardan tüketici kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. EARNLINE’ın bu gibi zararları hukuk yoluna taşıması halinde de tüketici yine kendisi sorumludur. 

5.16. Tüketici, EARNLINE’tan vergi indiriminde bulunmasını bekleyemez ve eğitimin satımı sırasında doğacak olan verginin kendisi tarafından ödenmeyeceğini iddia edemez.

 

5.17. Eğitim kapsamında, verilecek seminerlerin, yaptırılacak uygulama ve egzersizlerin her türlü sözlü, görsel, işitsel ve basılı içeriklerinin tescilli olsun ya da olmasın tüm telif hakları ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu nedenle program dahilinde Tüketiciye sunulan malzemelerin, belgelerin ve bilgilerin herhangi bir ortamda kayıt altına alınarak üçüncü kişilere ifşa edilmesi, ticari ya da hatır ilişkisi doğrultusunda 3. şahıslara satılması, dağıtılması, içeriklerden alıntılar yapılması, içeriklerin kullanılması ve/veya çoğaltılması, kopyalanması, umuma arz edilmesi veya yayınlanması kesinlikle yasaktır. Program süresince her türlü ses ve görüntü kaydedici aygıtının kullanımı ve/veya bulundurulması kesinlikle yasaktır. İşbu maddenin ihlali durumunda EARNLINE başta olmak üzere telif hakkı sahibi olan kişi (eğitmen vb) tarafından ihlallerden doğacak her türlü zararının telafisi amacıyla Tüketici aleyhine tazminat da dâhil olmak üzere her türlü hukuki yaptırım hakkının  kullanılabileceği Tüketici tarafından peşinen kabul edilmiştir.

5.18. Eğitmenler tarafından eğitim dâhilinde Tüketiciye birtakım özel nitelikte bilgi ve içerikler sunulacaktır. İşbu Sözleşme’yi imzalamakla, işbu Sözleşme’nin süresi boyunca ve sona ermesinden sonra süresiz olarak, Tüketicinin eğitim ile aynı veya benzer nitelikte, eğitime katılımı nedeniyle, Eğitmenler tarafından Tüketiciye sunulan özel içerikleri kullanarak eğitim/danışmanlık hizmetleri sunması ve/veya söz konusu içerikleri  eğitmenin yazılı izin olmadan kopyalayarak, çoğaltarak, umuma arz ederek veya yayınlayarak eğitim ile aynı veya benzer nitelikte bir içeriği pazarlaması ve/veya pazarlayan, satan veya eğitimini veren bir kurumda herhangi bir sıfatla resmi ya da gayri resmi olarak görev alması yasaktır. Aksi halde Tüketici, anılan yükümlülüğün ihlali sonucunda EARNLINE’ın ve Eğitmenlerin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararın telafisinden sorumlu tutulacağını ve EARNLINE’ın ve Eğitmenlerin tazminat da dâhil olmak üzere aleyhine tüm hukuki yaptırımları kullanma ve kanuni yollara başvurma hakkına sahip olduğunu peşinen kabul etmiştir. 

5.21. Tüketici tarafından Madde 5.15, Madde 5.17, Madde 5.18’nin ihlal edilmesi durumunda EARNLINE’a işbu eğitim bedelinin 50 katı oranındaki cezai şart bedelini, kendisine yapılacak ilk yazılı başvurudan itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde başkaca hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın nakden ve defaten ödemeyi, işbu cezai şart bedelinin tarafların ortak iradesi ile belirlendiğini ve fahiş olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde muacceliyet şartının gerçekleştiği ve alacağın işlemiş / işleyecek ticari faizi ile talep edebileceği hususu tarafların kabulündedir. İşbu maddenin sözleşme süresi dolduktan sonra da süresiz olarak devamlılığı hususunda taraflar mutabakat sağlamışlardır.

5.22. İşbu Sözleşme’nin girişinde yer alan adresiniz kanuni ikametgah adresiniz olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme nedeni ile EARNLINE tarafından Siz’e yapılacak olan tüm tebligat ve bildirimler anılan ikametgah adresinize ya da belirttiğiniz e-posta adresinize yapılacaktır. Söz konusu ikametgâh adresinizde ya da e-posta adresinizde herhangi bir değişikliğin olması halinde bu değişikliği 7 (yedi) gün içerisinde EARNLINE’a yazılı olarak bildirmediğiniz takdirde işbu adreslere yapılacak olan her türlü tebligat geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. 

MADDE 6-MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmesinin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, salgın hastalık vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. 

MADDE 7 – DELİL SÖZLEŞMESİ

Tüketici işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda EARNLINE’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesinde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda;  eğitimin yapılacağı şirket merkezinin bulunduğu yer dikkate alınarak İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.
İşbu sözleşme taraflarca okunarak, işlem tarihinde Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 
HİZMET VEREN EARNLINE DANIŞMANLIK A.Ş. 

ALICI(“”TÜKETİCİ””) : 

Tarih : 

 

Eğitimin Adı ve Temel Nitelikleri Adet Satış Bedeli

(KDV dahil toplam Türk Lirası)

Vadeli Satış Bedeli

(KDV dahil toplam)

Vadesiz
Vadesiz