GENEL
www.earnline.org web sitesi (“ŞİRKET”, “biz” veya “bize”) “www.earnline.org” tarafından
işletilmektedir. Siteyi kullanarak, bu hizmet koşullarına bağlı olmayı ve siteyi bu hizmet
koşullarına, Gizlilik Politikamıza ve sitenin belirli bölümlerine veya Site üzerinden veya
şirketten temin edilebilen ürün ve hizmetlere uygulayabilecek ek hüküm ve koşullara uygun
olarak kullanmayı kabul etmiş olursunuz. Siteye erişme, herhangi bir şekilde, otomatik
olsun veya olmasın, Sitenin ve bu Hizmet Şartları ile sınırlandırılma sözleşmenizin
kullanımını teşkil eder.
Bu hizmet koşullarını değiştirme veya sitenin kullanımı için zaman zaman yeni koşullar
uygulama hakkını saklı tutarız, bu durumda revize edilmiş hizmet koşullarını bu web
sitesinde yayınlayacağız. Bu tür değişiklikleri gönderdikten sonra siteyi kullanmaya devam
ederek, değiştirildiği gibi hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
SİZE SINIRLI LİSANSIMIZ

Bu Site ve sitede mevcut tüm malzemeler bize bağlı veya lisans sahiplerinin
mülkiyetindedir ve telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır.
Site, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için sağlanmıştır. Sitede bulunan, siteyi
veya malzemeleri, haklarımızı ihlal eden veya bizim tarafımızdan yetkilendirilmemiş bir
şekilde kullanamazsınız. Daha spesifik olarak, bu hizmet koşullarında veya materyallerin
sahibi tarafından açıkça yetkilendirilmediği sürece, siteden herhangi bir materyali (e-posta
veya diğer elektronik yollarla da dahil olmak üzere) herhangi bir şekilde veya ortamda
değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, yükleyemez,
gönderemez, iletemez, çeviremez, satamaz, türev eserler yaratamaz, istismar edemez
veya dağıtamazsınız. Bununla birlikte, zaman zaman, tüm telif hakkı ve diğer tescilli
bildirimleri sağlam tutmanız koşuluyla, sitenin bireysel sayfalarının bir kopyasını kişisel,
ticari olmayan kullanımınız için indirebilir ve/veya yazdırabilirsiniz.
KULLANMAK İÇİN LİSANS
Site üzerinden bize, internet gruplarına, sosyal medya ortamlarına veya çalışanlarımızdan
herhangi birine e-posta, metin veya başka yollarla herhangi bir materyal (sınırlama
olmaksızın, yorumlar, blog girişleri, Facebook ilanları, fotoğraflar ve videolar dahil)
göndererek; (I)malzemenin sahibi olduğunuzu veya malzemenin sahibinin açık rızası ile
ilanınızı veya başvurunuzu yaptığınızı ve (ii) on üç yaşında veya daha büyük olduğunuzu
temsil etmiş oluyorsunuz. Ayrıca, e-mail, posta, yazılı veya herhangi bir başka yolla bize
materyal gönderdiğinizde, bize ve bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş tüm kişilere, telif
hakkı olmadan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlanmamış şekilde kullanma lisansı vermiş
ve bu materyalin tamamını veya bir kısmını, şimdi bilinen ya da daha sonra geliştirilecek
herhangi bir amaç için kısmen ya da tamamen değişiklik yapmak, çoğaltma, dağıtmak ve /
veya alenen sergilemek vesaire türev işleri yapma amacıyla bağışlamış olursunuz.
Yukarıdaki hibe, telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya ilgili herhangi bir yargı
altındaki patent yasaları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür ilan veya
gönderimlerdeki mülkiyet haklarından yararlanma hakkını içerir. Ayrıca, bu tür hakların
kullanılmasıyla bağlantılı olarak, bize ve bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş olan herkese,
sizi, uygun gördüğü şekilde adınıza, e-posta adresinize veya ekran adınıza göre ilan veya
gönderilerinizin herhangi birinin yazarı olarak tanımlama hakkı verirsiniz.
Sizin tarafınızdan oluşturulan herhangi bir katkının, Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı
Yasası’nın 101.bölümünde, tadil edildiği gibi, “ücret karşılığı yapılan eser” olarak kabul
edileceğini kabul ve beyan edersiniz. Bunun gibi, bu eserlerdeki telif hakları, bunların
oluşturulmasından itibaren ŞİRKET’e ait olacaktır. Bu nedenle, şirket, yazar ve münhasır
sahibi olarak kabul edilecek ve şirketin belirlediği gibi, dünya çapında, sürekli olarak, tüm
dillerde, bilinen veya bundan sonra tasarladığı herhangi bir medyada, sonuçların ve
ilerlemelerin herhangi birinden veya hepsinden yararlanma hakkına sahip olacaktır.
Buradaki gönderilerinizin sonuç ve gelirlerinden herhangi birinin, telif hakkı Yasası’nın 101.
bölümü altında “ücret karşılığı yapılan eser” olarak kabul edilmemesi durumunda, tadil
edildiği gibi, ek tazminat ödemeden, firmaya sınırlama olmaksızın, tüm telif hakları ve ticari
markalar da dahil olmak üzere bütün mülkiyet haklarını devredebilir ve aktarabilirsiniz bu
tür materyallere ve tüm haklara, başlık, ilgi ve tüm bu mülkiyet haklarına her ortamda,
şimdi bilinen ya da bundan sonraki süre boyunca, geleceğe yönelik tasarlanmıştır. Sizin
tarafınızdan önceden eserlerinin reprodüksiyon olan sitede yayınlanan malzeme bize ait
olacaktır.
ŞİRKET’in, herhangi bir türde herhangi bir kayıt veya katkıyı kullanma ve görüntüleme
yükümlülüğü olmadığını, ancak herhangi bir nedenle, bu tür materyallerin (veya bunların
herhangi bir bölümünün) herhangi bir zamanda kullanılmasını ve gösterilmesini
durdurmayı seçebileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Bağlama ve çerçeveleme sınırlamaları.
Bağlantı, sitenizin herhangi bir sponsorluğunu bize veya Site tarafından belirtmediği veya
ima etmediği sürece siteye köprü metni bağlantısı kurabilirsiniz.
Bununla birlikte, önceden yazılı iznimiz olmadan, sitenin içeriğinden herhangi birini
çerçeve veya satır içi bağlantı kuramazsınız veya başka bir web sitesine ya da başka bir
hizmete materyal, içerik veya fikri mülkiyetimizden herhangi birini dahil edemezsiniz.
UYARILAR
Site boyunca, üçüncü taraflarca sağlanan İnternet sitelerine bağlantılar ve işaretçiler
sağlayabiliriz. Bu tür üçüncü taraf sitelerle olan bağlantımız, bu tür sitelerin onaylanması
veya sponsorluğu veya bu siteler aracılığıyla sunulan bilgiler, ürünler veya hizmetler
anlamına gelmez. Buna ek olarak ne biz ne de bağlı kuruluşlar, üçüncü tarafların sitede
veya sitede veya sitede bizim tarafımızdan bağlantılı web sitelerinde sağlayabileceği
herhangi bir bilgi, ürün veya hizmeti herhangi bir şekilde işletmez veya kontrol etmez.
Mevcut ise, üçüncü taraflarca bilgi sağlayıcılar dahil olmak üzere ifade edilen veya sunulan
herhangi bir görüş, tavsiye, beyan, hizmet, teklif veya diğer bilgi veya içerik, ŞİRKET’e
değil, ilgili yazarlara veya distribütörlere aittir. Ne şirket ne de herhangi bir üçüncü taraf
bilgi sağlayıcısı, herhangi bir içeriğin doğruluğunu, eksiksizliğini veya yararlılığını garanti
etmez. Ayrıca, şirket, yetkili bir şirket temsilcisi dışındaki herhangi bir sitenin herhangi bir
yerinde yaptığı herhangi bir görüş, tavsiye veya bildirinin doğruluğundan ve
güvenilirliğinden sorumlu değildir.
SİTEDE, ŞİRKETTE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SİTESİNDE SUNULAN
BİLGİ, ÜRÜN VE HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR
GARANTİ VERİLMEKSİZİN SAĞLANIR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARA UYGUN OLARAK
İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE TİCARİ
UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ
REDDEDİYORUZ. SİTENİN VEYA İŞLEVLERİNİN HERHANGİ BİRİNİN KESİNTİSİZ
VEYA HATASIZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA BÜLTEN
PANOLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU SİTENİN HERHANGİ BIR BÖLÜMÜNÜN
VEYA MEVCUT HALE GETİREN SUNUCULARIN VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER
ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIĞINI GARANTİ ETMİYORUZ.
SİTENİN VEYA MATERYALLERIN BU SİTEDE VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERDE,
DOĞRULUĞU, ZAMANLAMASI, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE
KULLANILMASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTAYIZ.
ŞİRKET’in bağlı şirketlerini, haleflerini, devralanlarını, lisanslarını ve bunların ana ve yan
şirketleri, acenteleri, iştirakleri, memurları, yöneticileri, hissedarları ve her birinden ve
aleyhindeki çalışanlarını savunmayı, ve burada belirtilen herhangi bir yükümlülüğü,
garantiyi, beyanı veya sözleşmeyi ihlal etmenizden kaynaklanan veya bununla ilgili olarak
yasal ücretler ve masraflar dahil olmak üzere tüm talepler, işlem nedenleri, zararlar,
borçlar, maliyetler ve masrafları tazmin etmeyi ve şirketi mağdur etmeyeceğinizi kabul
edersiniz.
ONLİNE TİCARET
Sitenin belirli bölümleri, üçüncü taraflarca sağlanan çevrimiçi olarak birçok farklı türde ürün
ve hizmeti satın almanıza izin verebilir. Bu ürün ve hizmetlerin kalitesi, doğruluğu,
zamanlaması, güvenilirliği veya diğer yönlerinden sorumlu değiliz. Sitedeki bir satıcıdan
veya Siteyle bağlantılı bir siteden bir satın alma işlemi yaparsanız, söz konusu satıcının
çevrimiçi mağazasına veya sitesine ziyaretiniz sırasında elde ettiğiniz bilgiler ve Kredi kartı
numarası ve iletişim bilgileri hem satıcı hem de bizce toplanabilir. Bir satıcı, bizden farklı
gizlilik ve veri toplama uygulamalarına sahip olabilir. Bu bağımsız politikalar için hiçbir
sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, Site üzerinden ürün veya hizmet
satın aldığınızda, söz konusu ürün veya hizmetlerin satın alınması veya kullanımı için özel
olarak geçerli olan ek şart ve koşullara tabi olabilirsiniz. Bir satıcıya, çevrimiçi mağazasına,
gizlilik politikalarına ve/veya uygulanabilecek ek şart ve koşullara ilişkin daha fazla bilgi
için, o satıcının web sitesini ziyaret edin ve bilgi bağlantılarına tıklayın veya doğrudan
satıcıyla iletişim kurun. Bizi ve iştiraklerimizi uğradığınız herhangi bir zarardan serbest
bırakırsınız ve Site üzerinden üçüncü şahıslar tarafından sunulan herhangi bir ürün veya
hizmetin satın alınmasından veya kullanımından kaynaklanan bize veya bunlara karşı
herhangi bir iddiada bulunmamayı kabul edersiniz.
Belirli mal ve hizmetlerin ödenmesi ve teslimatı ile ilgili olarak Sitemizde bulunan herhangi
bir üçüncü taraf ile katılımınız, yazışmanız veya iş ilişkileriniz ve bu tür işlemlerle ilgili diğer
şartlar, koşullar, temsiller veya garantiler yalnızca siz ve bu tür üçüncü taraf arasında yer
almaktadır. Şirketin, bu tür anlaşmaların sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp,
hasar veya diğer konulardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.
Sizin tarafınızdan yapılan tüm alımlardan veya Site aracılığıyla sizin adınıza hareket eden
birinden maddi olarak sorumlu olmayı kabul edersiniz. Siteyi kullanmayı ve yalnızca yasal,
ticari olmayan amaçlar için Site üzerinden hizmet veya ürün satın almayı kabul edersiniz.
Ayrıca, spekülatif, yanlış veya hileli amaçlar için veya belirli bir ürün veya hizmet talebinin
öngörülmesi amacıyla herhangi bir alışveriş yapmamayı kabul edersiniz. Yalnızca kendiniz
için veya yasal olarak izin verdiği başka bir kişi için mal veya hizmet satın almayı kabul
edersiniz. Üçüncü tarafın kişisel bilgilerini bize veya bir satıcıya göndermenizi gerektiren
bir üçüncü taraf için satın alma işlemi yaparken, söz konusu üçüncü tarafın kişisel
bilgilerini sağlamak için bu üçüncü tarafın açık onayını aldığınızı beyan edersiniz.
Satın alma işleminiz yalnızca kişisel kullanım içindir. Satın almaların paylaşılmasına izin
verilmez ve izinsiz olarak kabul edilir, telif hakkıyla korunan malzememizi ihlal eden bir
kullanımdır ve ihlal edenleri yükümlülük altına alabilir.
Bir kursa (yöne) yapılan ödemenin reddedilmesi durumunda, sistemimiz premium
malzemelerimize erişimi otomatik olarak devre dışı bırakacaktır. (Anlıyoruz. Bu genellikle
bir kredi kartının kullanım süresinin dolması nedeniyle oluyor.) Erişiminizi geri kazanmaya
yardımcı olmak istiyoruz, bu nedenle bu sorunu çözmek için sizinle iletişim kurmak için her
türlü çabayı göstereceğiz. Faturalandırma sorunu çözüldüğünde erişimi geri yükleriz.
İNTERAKTİF ÖZELLİKLER
Bu Site, bülten panoları, web günlükleri, sohbet odaları ve bize geri bildirim sağlayan eposta
hizmetleri ve kullanıcılar arasındaki gerçek zamanlı etkileşim ve kullanıcıların
başkalarıyla iletişim kurmasına izin veren diğer özellikler gibi çeşitli özellikleri içerebilir. İlan
panolarına, web kayıtlarına, sohbet odalarına ve Sitedeki diğer kamuya açık ilan alanlarına
gönderilen veya Sitedeki herhangi bir e-posta servisi aracılığıyla gönderilenlere ilişkin
sorumluluk, her kullanıcıya aittir ve yalnızca yayınladığınız veya gönderdiğiniz
materyallerden sorumlusunuz. Sizin veya başkalarının Site üzerinden sağlayabileceği
mesajları, bilgileri veya dosyaları kontrol etmiyoruz. Aşağıdaki maddeler sitenin kullanım
koşullarının dışındadır:
Başka herhangi bir kullanıcının Siteyi kullanmasını ve keyfini çıkarmasını sınırlamak veya
engellemek.
Siteyi, herhangi bir kişinin veya varlığın kimliğine bürünmek veya bir kişi veya varlık ile
olan ilişkinizi yanlış ifade etmek veya başka bir şekilde yanlış beyan etmek için kullanmak.
Siteyi veya özelliklerini sağlamak için kullanılan sunucu veya ağları engelleyin veya bozun
ya da Siteyi sağlamak için kullandığımız ağların gereksinimlerine, prosedürlerine,
politikalarına veya düzenlemelerine uymayın.
Siteyi, başkalarını yasa dışı faaliyetlerde bulunmaya teşvik etmek veya tahrik etmek veya
herhangi bir kimsede yaralanma veya mal zararına neden olmak için kullanın.
Siteye yetkisiz erişim veya bu siteye bağlı herhangi bir hesap, bilgisayar sistemi veya ağa,
hacklemek, şifre madenciliği veya diğer yasadışı yollarla erişmek.
Bu Site aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir
malzeme veya bilgi edinme veya elde etme girişimi.
Siteyi, herhangi bir yasadışı, tehdit edici, küfürlü, iftira edici, müstehcen, kaba, pornografik,
saygısız veya uygunsuz bilgiyi herhangi bir şekilde göndermek veya iletmek, bunlarla
sınırlı olmamak üzere, suç teşkil edecek, hukuki sorumluluk doğuracak veya yerel, eyalet,
ulusal veya uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde davranışı oluşturan veya teşvik eden
herhangi bir iletimi de içeren şekilde kullanmak.
Gizlilik ve tanıtım haklarının ihlali veya telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakları
ile korunan materyal de dahil olmak üzere, başkalarının haklarını ihlal eden veya ihlal eden
herhangi bir bilgi, yazılım veya başka bir materyal göndermek veya iletmek için veya
bunlara ilişkin türev çalışmaları, önce mal sahibinden veya hak sahibinden izin almaksızın
Siteyi kullanmak.
Virüs ya da diğer zararlı bileşenler içeren herhangi bir bilgi, yazılım ya da diğer materyali
göndermek ya da iletmek için Siteyi kullanmak.
Siteyi yayınlamak, iletmek veya herhangi bir şekilde ticari amaçlarla reklam içeren
herhangi bir bilgi, yazılım veya başka bir malzemeden yararlanmak için kullanmak.
Siteyi, açık yazılı onayımız olmadan, herhangi bir ürün veya hizmeti satın almak veya
satmak ya da herhangi bir şekilde bağış yapmak için tanıtmak veya istemek için
kullanmak.
Pazarlama amaçları için sitenin diğer kullanıcıları tarafından yayınlanan herhangi bir eposta
adresi veya diğer kişisel bilgileri toplayın.
Şirket, sitelerinde mesaj panoları, sohbetler ve diğer kamu forumlarına ev sahipliği
yapabilir. İşbu sözleşmenin şart ve koşullarına uymayan kullanıcılar, gelecekte mesaj
panolarına, sohbetlere veya diğer kamu forumlarına gönderilmeyip reddedilebilir. Şirket
veya belirlenmiş aracıları herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda herhangi bir kullanıcı
tarafından oluşturulan içeriği kaldırabilir veya değiştirebilir. Mesaj panoları, sohbetler ve
diğer kamu forumları, kullanıcılar ve aboneler için tartışma merkezleri olarak hizmet etmeyi
amaçlamaktadır. Bu ortak forumlarda yayınlanan bilgi ve içerik, şirket personeli, şirketin dış
katılımcıları veya bazıları anonim kullanıcı adları kullanabilecek şirketle bağlantılı olmayan
kullanıcılar tarafından sağlanabilir. ŞİRKET, tüm sorumluluk ve onayları açıkça reddeder
ve bu forumlarda üçüncü şahıslar tarafından yapılan veya görüntülenen hiçbir fikrin,
tavsiyenin, bilginin veya ifadenin geçerliliğine dair hiçbir beyanda bulunmaz, bu tür
ilanlardaki veya bir mesajda gömülü köprülerdeki herhangi bir hata veya eksiklikten de
sorumlu değiliz. Hiçbir koşulda, bağlı kuruluşlarımız, tedarikçilerimiz veya acentelerimiz, bu
forumlar aracılığıyla elde edilen bilgilere olan güveninizden kaynaklanan herhangi bir kayıp
veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Bu forumlarda ifade edilen görüşler yalnızca
katılımcıların görüşleri olup, şirketin, ortaklarının veya iştiraklerinin görüşlerini
yansıtmamaktadır.
ŞİRKET’in, mesaj panolarındaki, sohbet odalarındaki veya sitelerdeki diğer halka açık
forumlardaki herhangi bir içeriği veya postaları izleme yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte,
tamamen kendi takdirimize bağlı olarak aynı izleme hakkına sahip olduğumuzu kabul
edersiniz. Ek olarak, herhangi bir sebeple, kısmen veya tamamen, herhangi bir kayıt veya
içeriği herhangi bir nedenle değiştirme, düzenleme, kaldırma, reddetme ve bu tür
materyalleri ve bunların iletimini çevreleyen koşulları; herhangi bir yasa, yönetmelik, yasal
süreç veya hükümet isteğini yerine getirmek için ve kendimizi, müşterilerimizi,
sponsorlarımızı, kullanıcılarımızı ve ziyaretçilerimizi memnun etmek amacıyla üçüncü
taraflara ifşa etme hakkını saklı tutarız.
Zaman zaman programlarımızın bir parçası olarak çevrimiçi bir topluluğa erişimi de dahil
ediyoruz. Her üyenin gruba değer katmasını istiyoruz. Amacımız, topluluğumuzu üye
olduğunuz en değerli topluluk haline getirmektir. Bu nedenle, herhangi bir zamanda
kimseyi kaldırma hakkını saklı tutarız. Bunu nadiren yapıyoruz, ancak topluluklarımızı ne
kadar ciddiye aldığımızı size bildirmek istiyoruz.
KAYIT
Sitenin belirli özelliklerine erişmek için sizden cinsiyet, doğum yılı, posta kodu ve ülke dahil
olmak üzere bazı demografik bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Ayrıca, Sitenin sohbet
odaları, web günlükleri veya bülten panoları gibi belirli bir özelliği için kaydolmayı
seçtiyseniz, sağlanan formda bize kayıt olmanız da istenebilir ve bu kayıt, adınız ve eposta
adresiniz gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler sağlamanızı gerektirebilir. Sitenin
kayıt formu tarafından istendiğinde kendiniz hakkında gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz
bilgi vermeyi kabul edersiniz. Bu bilgilerin yanlış, yanlış veya eksik olduğundan
şüphelenmek için makul gerekçelerimiz varsa, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve
sitenin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki kullanımını reddetme
hakkımız vardır. Kayıt sürecinin bir parçası olarak bize verdiğiniz kişisel olarak
tanımlanabilir bilgileri kullanmamız Gizlilik politikamızın Şartlarına tabidir.
PAROLALAR
Sitenin belirli özelliklerini kullanmak için, Sitenin kayıt işlemi sırasında alacağınız bir
kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız olacaktır. Parola ve hesabın gizliliğini korumaktan ve
parolanız veya hesabınız altında gerçekleşen tüm etkinliklerden (sizin tarafınızdan veya
başkaları tarafından) siz sorumlusunuz. Parolanızın veya hesabınızın yetkisiz kullanımı
herhangi bir güvenlik ihlali durumunda bizi derhal bilgilendirmeyi ve her oturumun sonunda
hesabınızdan çıkmayı kabul edersiniz. Parolanızı veya hesap bilgilerinizi koruyamamaktan
kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değiliz ve olmayacağız.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
HİÇBİR KOŞULDA, YAN KURULUŞUMUZ VE ANA ŞİRKETLERİMİZ VEYA
İŞTİRAKLERİMİZ, MESAJLAŞMA, BLOGLAR, BAŞKALARININ YORUMLARI, KİTAPLAR,
E-POSTALAR, ÜRÜNLER VEYA HİZMETLER VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLER,
ÜRÜNLER VEYA SİTE ARACILIĞIYLA VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TARAFIMIZDAN
SUNULAN HİZMETLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE SİTENİN KULLANIMINDAN VEYA
KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFI, ÖZEL
VEYA SONUÇSAL HASARLARDAN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA
ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLSEK BİLE SORUMLU OLMAYACAKTIR. (BAZI DEVLETLER,
BELİRLİ ZARAR KATEGORİLERİNİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA
SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN
GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA, YAN KURULUŞUMUZUN VE ANA
ŞİRKETLERİMİZİN VEYA İŞTİRAKLERİMİZİN SORUMLULUĞUMUZ VE
SORUMLULUĞUMUZ, BU TÜR DEVLET YASALARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE
SINIRLIDIR.) ÖZEL OLARAK, HERHANGİ BİR KULLANICININ İFTİRA EDİCİ, HAKARET
İÇEREN VEYA YASA DIŞI DAVRANIŞLARINDAN SORUMLU OLMADIĞIMIZI KABUL
ETMEKTESİNİZ. SİTEDEN, SİTEDEKİ HERHANGİ BİR MALZEME, ÜRÜN VEYA
HİZMETTEN VEYA SİTENİN ŞART VE KOŞULLARINDAN MEMNUN DEĞİLSENİZ, TEK
VE MÜNHASIR ÇARENİZ SITEYİ VE ÜRÜNLERİ, HİZMETLERİ VE/VEYA MALZEME
ŞİRKETİNİ KULLANMAYI BIRAKMAKTIR. ÜRÜNLER, HİZMETLER VE/VEYA MALZEME
ŞİRKETİ BİR YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ DEĞİLDİR, BİR YATIRIM DANIŞMANI
DEĞİLDİR VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ FİNANSAL DANIŞMANLIK SAĞLAMAZ VEYA BİR
FİNANSAL DANIŞMAN OLARAK HAREKET ETMEZ.
SADECE EĞİTİM AMAÇLI OLARAK VARIZ VE BURADA VE ÜRÜNLERİMİZDE VE
HİZMETLERİMİZDE YER ALAN MALZEME VE BİLGİLER YALNIZCA GENEL
BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. BİZİM TARAFIMIZDAN SAĞLANAN BİLGİLERİN HİÇBİRİ,
HERHANGİ BİR ŞİRKETİN, GÜVENLİĞİNİ VEYA FONUN BİR CİRO, ÖNERİ VEYA
SPONSORLUĞU OLARAK, SATIN ALMAK VEYA SATMAK İÇİN BİR TEKLİFİ VEYA
TALEBİ OLARAK, YATIRIM, VERGİ, MUHASEBE VEYA YASAL TAVSİYE OLARAK
TASARLANMAMIŞTIR. BİLGİLERİMİZE, MENKUL KIYMETLERDE VEYA DİĞER
YATIRIMLARDA İŞLEM YAPMAK AMACIYLA GÜVENİLMEMELİDİR.
VERGİ, HUKUK VEYA YATIRIM DANIŞMANLIĞI TEKLİF ETMİYORUZ YA DA
SUNMUYORUZ. TARAFIMIZDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİ ÜZERİNDE
HAREKET ETMEDEN ÖNCE VERGİ, HUKUK VEYA FİNANS UZMANLARINA
DANIŞMAKTAN SİZ SORUMLUSUNUZ. BU SİTE SÜREKLİ OLARAK GELİŞTİRİLME
AŞAMASINDADIR VE ŞİRKET, HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN DOĞRULUĞU,
EKSİKSİZLİĞİ VEYA UYGUNLUĞU KONUSUNDA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ZİMNİ
VEYA AÇIK GARANTİ VERMEZ.
ŞİRKET VEYA İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN HİÇBİR TEMSİLİN YAPILMADIĞINI VE BU
PROGRAMA KATILIMDAN ELDE EDİLEBİLECEK GELECEKTEKİ GELİR, GİDER, SATIŞ
HACMİ VEYA POTANSİYEL KARLILIĞA DAYANDIĞINI ONAYLAR VE KABUL
EDERSİNİZ.
FESİH
Siteyi veya sitenin herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda haber vermeden kullanma
hakkınızı iptal edebilir veya feshedebiliriz. İptal veya sonlandırma durumunda, bu tür iptal
veya sonlandırma işleminden etkilenen sitenin bir kısmına artık erişme yetkiniz yoktur.
Siteden indirilen malzemelerle ilgili olarak size getirilen kısıtlamalar ve bu Hizmet
Koşullarında belirtilen sorumlulukların reddi ve sınırlandırmalar devam edecektir.
İADE POLİTİKASI
Bir etkinlik için bir ürün, hizmet veya bilet satın aldığınızda, herhangi bir geri ödeme
yapılmasını sağlayabilir ya da sağlayamayabilir. Her belirli ürün, hizmet, etkinlik veya kurs,
kendi iade politikasını belirleyecektir.
DİĞER
1998 dijital Milenyum telif hakkı yasası (“DMCA”), İnternette görünen malzemenin ABD telif
hakkı yasası uyarınca haklarını ihlal ettiğini düşünen telif hakkı sahiplerine başvuru sağlar.
Şirket tarafından barındırılan malzemelerin telif hakkınızı ihlal ettiğine iyi niyetle
inanıyorsanız, siz veya aracınız, materyalin kaldırılmasını veya erişimi engellenmesini
isteyen bir bildirim gönderebilir. Bir telif hakkı sahibi veya adına hareket etmeye yetkili bir
kişi tarafından DMCA gerekliliklerine uymayan herhangi bir bildirim, yeterli bildirim olarak
kabul edilmeyecek ve ŞİRKET’in fiili gerçekleri veya durumlarını ihlal eden gerçek bilgiler
veya koşullar hakkında bilgi vermeyecek şekilde kabul edilmeyecektir. Telif hakkı ihlali
bildiriminin hatalı bir şekilde size karşı yapıldığına inanıyorsanız, DMCA, ŞİRKET’e bir
karşı bildirim göndermenize izin verir. Tüm bildirimler ve karşı bildirimler, DMCA tarafından
uygulanan geçerli yasal gereklilikleri yerine getirmelidir; Ayrıntılar için http://www.loc.gov/
copyright adresine bakınız. ŞİRKET’in telif hakkı ihlali iddiaları ya da karşı bildirim talepleri
için Telif Hakkı Temsilcisi’ne şu adresten erişilebilir: info@earnline.org
Bu Anlaşma, ŞİRKET’in ve ilgili görevlilerimizin, haleflerimizin, mirasçılarımızın ve yasal
temsilcilerimizin yararına bağlayıcı olacaktır. Bu Sözleşme veya buradaki herhangi bir hak,
ŞİRKET’in önceden yazılı izni olmadan verilemez. Yukarıdakilere rağmen, bu sözleşme
kapsamındaki tüm hak ve yükümlülükler, şirket tarafından herhangi bir bağlı kuruluşa veya
tamamen sahip olduğu bağlı ortaklıklara serbestçe atanabilir
Bu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yönetilir ve
yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlık Türkiye Cumhuriyeti, de bağlayıcı tahkime
tabi olacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü kanunsuz, geçersiz veya herhangi bir
nedenle uygulanamaz ise, bu hüküm bu sözleşmeden ayrılabilir sayılır ve kalan
hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.
UYARI
Çok düşük bir ihtimal olmasına rağmen, Bu politika istediğimiz zaman değiştirilebilir. Bu
politikayı güncellememiz gerekirse, güncellemeleri Web sitemizde bu sayfada
yayınlayacağız.
Gizlilik politikamızla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen onları
yönlendirin: [info@earnline.org]